SÖKNING
Sibelius inkomster från undervisning 1891-1902

Sibelius började förvärvsarbeta på hösten 1891 i Lovisa. Han undervisade i violinspel och musikteori vid sidan av tonsättandet av Kullervo. Inkomsterna från undervisningsarbetet var mycket anspråkslösa.En tidningsannons av Sibelius

Ett år senare hade Sibelius två tjänster. Under läsåret 1892-93 undervisade han i musikteori och violinspel både på Wegelius musikinstitut och på Kajanus orkesterskola.

Sibelius betalades en dålig lön. Fast han arbetade över 30 veckotimmar som bäst och på två olika institut, fick han bara ihop tillräckligt för familjens levnadskostnader.
I detta sammanhang bör nämnas att Wegelius själv hade en månadslön på 500 mk, 1 630 euro, vid sitt Musikinstitut och därtill kom ännu olika tillägg. Robert Kajanus åter lyfte 600 mk, över 2 000 nuvarande euro, varje månad från sin orkesterskola vid sidan av sina övriga inkomster.

Det är alltså ingenting att undra över att Sibelius aktiva karriär som lärare bara räckte ett par år. Man kunde uppnå bättre inkomster genom att komponera och ge konserter. Sibelius namn fanns på lärarlistorna ända till år 1902, men med undantag av ett par korta vikariat vid universitetet försörjde han sin familj som fri kompositör.