SÖKNING
Arvoden från konserter

Konserter i hemlandet 1891-1939

Sibelius dirigerade ett femtiotal gånger i Helsingfors och därutöver ännu ett tjugotal gånger i Finlands andra städer (Se Resor i hemlandet). Största delen av dessa var konserter där han dirigerade sina egna kompositioner. De hade också ett annat syfte än att presentera bekanta eller nya verk. De var en viktig inkomstkälla för Sibelius. Med en lyckad konsert i Helsingfors kunde han förtjäna nästan sin årspension.

Till Sibelius betalda konsertarvoden 1893–1916

År Datum Ort Brutto mk Nuvärde i euro
1893 8.3 Helsingfors 494 1 702
1893 19.11 Helsingfors 597 2 057
1896 13.4 Helsingfors 1 015 4 008
1897 10.11 Helsingfors 1 300 4 807
1897 1.11 Helsingfors 556 2 056
1899 26.4 Helsingfors 1 249 4 303
1902 14.12 Åbo 329 (netto) 1 133 (netto)
1907 6.11 Åbo 1 183 3 778
1907 7.11 Åbo 310 990
1912 29.3, 31.3,
3.4
Helsingfors 2 700 7 850
1913 28. 2 Åbo 761 (netto) 2 209 (netto)
  1.3 Åbo 111 (netto) 322 (netto)
1915 18.12 Helsingfors 2 284 5 528
1916 8.12, 10.12 Åbo 1 566 (netto) 2 843 (netto)

För sina egna konserter fick Sibelius vanligen tillställningens intäkter minus olika arrangemangskostnader. Av denna summa betalade Sibelius ännu själv tidningsannonserna, programmets tryckningskostnader och till exempel musikernas arvoden för eventuella extra repetitioner. Efter en lyckad konsert kunde han även bekosta ett par kannor med punsch för musikerna. Ändå lönade sig konserterna i allmänhet bra, men inte alltid. Ibland var Sibelius tvungen att frakta musiker från Helsingfors för att förstärka den lokala orkestern och detta slukade konsertintäkterna.

Konserter utomlands 1902-1926

Sibelius gav sin första konsert utomlands i Heidelberg i juni 1901. Efter detta ända till hösten 1926 dirigerade han i olika delar av Europa, och en gång besökte han till och med Förenta staterna (Se Sibelius resor utomlands). Konsertarvodena varierade mycket från land till land. Till exempel för uppträdandena i Amerika 1914 kvitterade Sibelius över 15 000 euro, medan en konsert i London kunde inbringa 7 500 euro som bäst. I Göteborg fick Sibelius nöja sig med 4 200 euro och i Baltikum med hälften av detta.

Det var inte enbart pengar som drev Sibelius att dirigera utomlands, även om arvodena ofta var betydligt större än intäkterna för inhemska konserter. Det var mycket viktigare att göra de egna verken kända.