SÖKNING
Sibelius kortfristiga lån 1895-1926

De bevarade verifikationerna tyder på att Sibelius tog sitt första egna växellån på 1 000 mk, 3 930 nuvarande euro, den 26 juni 1895. Borgensmannen var magister Mikko Slöör som blev hans allt-i-allo för över 10 år. Pengarna gick troligen åt till att leva, för familjen skulle tillbringa sommaren vid sjön Vesijärvi.

Under 1800-talets sista år tog Sibelius växlar bara sällan. Under utlandsresan 1898 ökande antalet något men minskade igen våren 1899 efter de lukrativa konserterna med första symfonin. Europaresan med Kajanus orkester sommaren 1900 gav upphov till nästan 10 växlar, men Sibelius betalade dem ur den reskassa som Axel Carpelan samlat. I slutet av oktober reste familjen till södern för vinter.

Under 1900-talets första år ökade skuldsättningen, och Sibelius fyllde i växelformulär kanske alltför ofta. Skötandet av låneruletten slukade värdefull komponeringstid. Våren 1903 började läget redan vara alarmerande och byggandet av Ainola förde Sibelius till ruinens brant. Ett ytterst lukrativt fyraårigt avtal, 34 000 euro per år, med den tyska förläggaren Lienau vintern 1905 hjälpte en aning i trångmålet. Men när Sibelius nu inte var någon affärsman utan kompositör!


Sibelius visitkort (begäran om ett handlån av Finne i Kämp 1904).

Man får en god uppfattning om Sibelius växelskulder när man jämför två samma kvartal med varandra. Det första exemplet är från tiden just innan man beslöt att köpa Ainola. Det senare exemplet är från samma kvartal sex år senare.

Sibelius växlar i mars-maj 1903

Bank
Förfallodag Borgensman
Mk
Amortering mk/euro
Transbanken 9.3 Wasenius 900 100 345
Nordbanken 22.3 Sibelius C. 1800 450 1552
Inga uppgifter 1.4 Renlund 1000 350 1207
Nordbanken 5.4 v. Qvanten 600 150 517
Kansallispankki 6.4 v. Qvanten 1100 300 1035
Transbanken 7.4 v. Qvanten 600 100 345
Förenings-
banken
15.4 Fazer 1000 500 1725
Nordbanken 15.4 Sibelius C. 400 200 690
Kansallispankki 16.4 Sibelius C. 2000 500 1725
Kansallispankki 21.4 Sibelius C. 450 150 517
Wasabanken 26.4 Söderhjelm 2000 200 690
Privatbanken 5.5 Renlund, Fazer 6000 -  
Privatbanken 9.5 Westerlund 600 150 517
Inga uppgifter 9.5 Renlund 800 200 690
Wasabanken 9.5 egen 900 450 1552
Transbanken 9.5 egen 800 450 1552
Privatbanken 18.5 Sibelius C. 1000 250 862
Kansallispankki 21.5 Sibelius C. 300 300 1035
Wasabanken 26.5 Sibelius C. 1800 1 800 6210

Amorteringar sammanlagt 6 600 mk, dvs. ca 22 760 euro.
Ny växel på 6 000 mk, dvs. ca 20 700 euro

Sibelius tog ett nytt växel på 6 000 mk i början av maj. Sålunda var de verkliga amorteringen av hans skuldsaldo 600 mk eller 2 060 nuvarande euro.

Sibelius växlar i mars-maj 1909

Bank
Förfallo-dag
Borgens-man
Mk
Amortering
mk/euro
Privatbanken 4.3 Saarinen 1 800 100 309
Nordbanken 9.3 Cajander 1 100 100 309
Privatbanken 19.3 Lerche 600 100 309
Nordbanken 20.3 Zilliacus 2 000 200 618
Privatbanken 25.3 Apostol 800 100 309
Privatbanken 27.3 Westerlund 900 100 309
Nordbanken 8.4 Sibelius C. 350 50 155
Privatbanken 10.4 Apostol 900 100 309
Finlands Bank 19.4 Ährt (?) 3 000 120 370
Nylandsbanken 19.4 Sibelius C. 1 350 50 155
Kansallispankki 19.4 Alander 1 800 200 618
Privatbanken 19.4 Söderhjelm 1 100 100 309
Nylandsbanken 19.4 Weilin 1 750 50 155
Föreningsbanken 19.4 Lerche 1 500 200 618
Nylandsbanken 21.4 Eichinger 650 50 155
Föreningsbanken 1.5 Borgström 5 500 500 1 550
Nylandsbanken 1.5 Sonck 1 200 50 155
Föreningsbanken 4.5 Lerche 650 100 309
Nylandsbanken 7.5 Blomqvist 850 50 155
Nylandsbanken 11.5 Fageroos 1 350 50 155
Nylandsbanken 14.5 Ekman 1 150 50 155
Kansallispankki 16.5 Sibelius C. 250 250

Ansikts-målning
772

Privatbanken 21.5 Sibelius C. 700 100 309
Wasabanken 21.5 Linder 2 500 500 1 550
Nylandsbanken 22.5 Sibelius C. 900 50 155
Finlands Bank 28.5 Sibelius C. 250 250 772 (!)
Wasabanken 28.5 Eichinger 1 100 100 309

Inga nya växlar.

På våren 1909 var Sibelius i Berlin för att komponera sig loss ur sitt avtal med Robert Lienau. Samtidigt förde advokaten Ludvig Hjelt en framgångsrik kamp mot växlar i Helsingfors. De verkliga amorteringarna uppgick till sammanlagt 3 670 mk eller ca
11 360 nuvarande euro.

På våren 1909 hade växlarnas antal ökat kraftigt jämfört med situationen sex år tidigare. Små amorteringar skvallrar om en riktig kamp. Hjelt gjorde sitt yttersta. Kanske bidrog detta företag till att han insjuknade ett par år senare. Också Sibelius osjälviska uppbackare "Ludde" Hjelt gick i personlig konkurs.

Nästa år startade Axel och Tor Carpelan en insamling för att rädda Sibelius. Kampanjen inbringade 29000 mark, 89700 nuvarande euro, med vilka man amorterade en del av Sibelius växlar våren 1910. Första världskrigets utbrott 1914 stoppade penningflöden från utländska förläggare. Detta avspeglades genast i antalet växlar. Vid tiden för Sibelius 50-årsjubileum 1915 liknade situationen mycket våren 1909. Hjälpen var emellertid redan vid dörren. Med hjälp av de sammanlagda intäkterna från Ida Ekmans och Emil Forsströms kampanjer 43 000 mk, över 104 000 nuvarande euro, kunde Sibelius andas lättare ett par år.

År 1918 hade penningvärdet rasat och därmed hade också Sibelius pension nästan helt förlorat sitt värde. Vid övergången till 1920-talet hade växelspiralen börjat på nytt. Läget stabiliserade sig emellertid snabbt när Sibelius fick 63 000 mk, 19 500 nuvarande euro, som födelsedagspresent av finländska affärsmän i december. Efter detta var Sibelius växelskulder under kontroll ända till 60-årsdagen. År 1923 tog Sibelius emot Kordelin-stiftelsens hederspris 100 000 mk, 25 200 nuvarande euro. På sin 60-årsdag i december 1925 fick han en betydlig förhöjning i sin pension och 150 000 mk, 35 800 nuvarande euro, till sitt eget förfogande som medborgargåva. Skuldfriheten var redan vid dörren. Storrenoveringen på Ainola flyttade den till december 1926. Det var trion Lindgren-Palmqvist-Sonck som fick äran att gå i borgen för Sibelius sista växlar.