SÖKNING
Kolonins uppkomst och tillväxt

 

Uppkomsten av Tusby träsks konstnärskoloni har vi kvinnorna att tacka för. Konstnären Venny Soldan-Brofeldt kom i maj 1897 för att titta på Vårbackas hus vid Träskända gård och blev vid första anblicken förtjust i platsen i närheten av sjöstranden. I sin skissbok gjorde hon en planritning av byggnaden som då var i en våning och skickade den till sin man, författaren Juhani Aho i Paris. Det gemensamma beslutet skedde i ett ögonblick: den här tar vi. Ahos fick emellertid vänta i tre månader. I Alexander och Hilma Ehrströms arvskifte som fastställts den 30.8.1897 övergick Träskända gård med sina skattehemman "Kyrölä 1, Sjöskog och numren 4, 5, 6, 7, 13, 16, …" i parets dotters Alfhild Westermarcks f. Ehrström ägo. Först nu var forstmästaren Anton Walter Westermarck och hans hustru Alfhild berättigade att sälja eller hyra gårdens marker. Ahos hyrde Vårbacka. De kunde även ha köpt huset, men i författarens tycke var sådant för bindande. Flyttningen ägde rum i mitten av november och familjen trivdes på Ahola - som huset började kallas - ända till år 1911.

Halonens och Järnefelts följde snart efter, liksom även poeten Juhana Henrik Erkko. Det rådde en verklig flykt till landet i konstnärskretsarna på den tiden: man ville arbeta i en lugn miljö där levnadskostnaderna var rimliga. Redan i juni 1897 hade Eero Järnefelt tagit Sibelius med sig för att se på Kasuris villa i Lembois. Platsen var underbar, men avståndet från Helsingfors för långt.
År 1898 bodde Pekka Halonen med sin familj på hyra granne med Träskända station varifrån han flyttade till Tomasböle, tills familjen hittade en tilltalande bostadsort på en bergig udde vid Tusby träsk. Tomten kostade knappa 3 000 nuvarande euro, men kollegan Eero Järnefelt tvingades ju samtidigt betala över 10 000 euro till Westermarcks för sin tomt som var granne med Ahos. Lantlivet intresserade även Sibelierna. År 1899 flyttade de från Helsingfors till Mattila i Kervo (Se Bostäder), bara ett par kilometer från konstnärskolonin.

År 1902 fanns det redan fyra konstnärshem vid Tusby träsk: Ahola, Järnefelts Suviranta, Halosenniemi och Erkkola. Kontakterna med Mattilaborna var livlig. Det berättas att Sibelius skidade en gång på vintern till Kielomäki som var granne med Suviranta för att se på en tomt. Utflykten lönade sig. Ainola byggdes på samma plats år 1904 (Se Byggandet av Ainola).

Till kolonin hörde även Hjelts Lepola. Arkiater Otto Hjelts hus och tomt var belägna vid Tusby träsk mellan Ahola och Suviranta. Gården köptes senare av professor Emil Nestor Setälä och han ändrade dess namn till Toimela. Granne med Ainola var även bergsrådet K. A. Paloheimos Kallio-Kuninkala som Sibelius döttrar besökte nästan dagligen. Eva Sibelius och Arvi Paloheimo vigdes år 1913.

Under sin livstid var Tusby träsks konstnärskoloni ett ovanligt fenomen i och för sig, men ännu unikare blev den via andra kulturpersoner som bodde i trakten under kortare eller längre tider. Förutom familjernas betydelsefulla släktingar rörde sig i trakten bl.a. Albert Edelfelt, Viljo Tarkiainen, Otto Manninen, Yrjö Hirn, Birger Mörner, Santeri Ivalo och Eino Leino som ofta bebodde Onnelas pensionat. Den yngre generationen var representerad av F. E. Sillanpää, Yrjö Veijola som översatte Atenarnes sång till finska, Einari Vuorela, Uuno Kailas, Heikki Asunta och många andra.