SÖKNING
Borgensmän och bakgrundsfigurer

Hederstavla över borgensmän och bakgrundsfigurer


Ahlström, Alander, Apostol,
Aspelin, Blomqvist, Blomstedt,
Borg, Borgström, Cajander, Castren, Cederholm,
Dahlström, Donner,
Eichinger, Ek, Ekman, Fageroos, Fazer, Fellman, Finne, Forsten, Furuhjelm, Hackman, Hallberg, Hamberg, Hartwall, Herlin, Hjelt, Höckert, Höijer, Järnefelt, Kajanus, Karvonen, Knorring, Lerche, Linder, Linderoos, Lindgren, Lundström, Malm, Nykopp, Palmqvist, Paloheimo, Paul, Porvall, Pygin, v. Qvanten, Renlund, Saarinen, Sario, Sibelius C., Siven, Skogster, Slöör, Sohlberg, Sonck, Söderhjelm, Tallberg, Tamm, Thurman, Waenerberg, Wallin, Wasenius, Weilin, Westerlund, Zilliacus, Zitting, Ährt, Äyräpää

Hederstavla "Pro Sibelius" över personer som gått i borgen för kompositörens skulder under 1895 - 1926. Det verkliga antalet personer torde vara närmare ett hundra.

Också flera andra personer agerade som Sibelius goda andar. Deras namn borde vara med på den ovanstående hederstavlan. En uppmärksam läsare hittar dem emellertid i texterna i denna sektion om Sibelius penningaffärer.